RoháčekMarek8,30

Marek 8:30

Evanjelium podľa Mareka

A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom.


Verš v kontexte

29 A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus! 30 A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom. 31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho pre­tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych,

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom.

Evanjelický

30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu.

Ekumenický

30 No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili.

Bible21

30 On je ale přísně na­po­menul, aby to o něm niko­mu neříka­li.

RoháčekMarek8,30