EkumenickýMarek2,24

Marek 2:24

Evanjelium podľa Mareka

Farizeji mu hovorili: Po­zri, robia v sobotu, čo ne­slobod­no.


Verš v kontexte

23 Raz v sobotu Ježiš pre­chádzal cez obil­né pole. Ces­tou jeho učeníci začali tr­hať klasy. 24 Farizeji mu hovorili: Po­zri, robia v sobotu, čo ne­slobod­no. 25 On im po­vedal: Ni­kdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hlad­ný a ne­mal čo jesť on i tí, čo boli s ním?

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 A farize­ovia mu po­vedali: Vidz, čo robia v sobotu, čo sa ne­smie.

Evanjelický

24 Tu Mu farizeji po­vedali: Po­zri! Prečo robia v sobotu, čo nie je do­volené?

Ekumenický

24 Farizeji mu hovorili: Po­zri, robia v sobotu, čo ne­slobod­no.

Bible21

24 Fa­ri­ze­ové mu řek­li: „­Podívej se! Jak to, že dělají, co se v so­bo­tu nesmí?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček