EkumenickýMarek2,17

Marek 2:17

Evanjelium podľa Mareka

Keď to Ježiš začul, po­vedal im: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí. Ne­prišiel som volať spravod­livých, ale hriešnikov.


Verš v kontexte

16 Keď zákon­níci zo skupiny farizejov videli, že jedáva s hriešnikmi a mýt­nik­mi, vy­čítali jeho učeníkom: Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnik­mi? 17 Keď to Ježiš začul, po­vedal im: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí. Ne­prišiel som volať spravod­livých, ale hriešnikov. 18 Jánovi učeníci a farizeji sa pos­tili. Nie­ktorí pri­chádzali za ním s otázkou: Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov pos­tia, a tvoji učeníci sa ne­pos­tia?

späť na Marek, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď to počul Ježiš, po­vedal im: Zdraví ne­pot­rebujú lekára, ale ne­moc­ní. Ne­prišiel som po­volať spraved­livých, ale hriešnych ku po­kániu.

Evanjelický

17 Keď to Ježiš počul, po­vedal im: Ne­pot­rebujú lekára zdraví, ale chorí; ne­prišiel som volať spravod­livých, ale hriešnych.

Ekumenický

17 Keď to Ježiš začul, po­vedal im: Lekára ne­pot­rebujú zdraví, ale chorí. Ne­prišiel som volať spravod­livých, ale hriešnikov.

Bible21

17 Když to Ježíš us­lyšel, ře­kl jim: „Lékaře ne­po­tře­bují zdraví, ale ne­mo­cní. Ne­přišel jsem vo­lat sprave­dlivé, ale hříšníky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček