EkumenickýMarek1,9

Marek 1:9

Evanjelium podľa Mareka

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne.


Verš v kontexte

8 Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým. 9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne. 10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilej­ského Nazareta a bol po­krs­tený od Jána v Jor­dáne.

Evanjelický

9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne.

Ekumenický

9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne.

Bible21

9 V těch dnech přišel Ježíš z ga­li­lej­ského Na­za­retu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček