EkumenickýMarek1,10

Marek 1:10

Evanjelium podľa Mareka

Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho.


Verš v kontexte

9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne. 10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho. 11 Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesia roz­tr­hávané a Ducha, jako čo by holubicu, so­stupujúceho na seba,

Evanjelický

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica;

Ekumenický

10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho.

Bible21

10 Když vy­stu­po­val z vo­dy, ihned uvi­děl pro­tržená ne­besa a Du­cha se­stu­pujícího na něj jako ho­lu­bice.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček