EkumenickýMarek1,27

Marek 1:27

Evanjelium podľa Mareka

Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho.


Verš v kontexte

26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel. 27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho. 28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 A všet­ci sa zdesili, takže sa medzi sebou do­pytovali a hovorili: Čo je toto? ! Jaké je toto nové učenie? ! Lebo v moci roz­kazuje i nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho!

Evanjelický

27 Všet­ci užas­li a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečis­tým duchom roz­kazuje, a po­slúchajú Ho!

Ekumenický

27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho.

Bible21

27 Všich­ni byli tak ohro­meni, že se za­ča­li ptát je­den druhého: „Co to má zna­menat? Co je to za nové učení? Roz­kazuje mo­cně i nečis­tým du­chům a po­s­lou­chají ho!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček