EkumenickýMarek1,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:26

Evanjelium podľa Mareka

Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel.


Verš v kontexte

25 No Ježiš mu po­hrozil slovami: Mlč a vy­j­di z neho! 26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel. 27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho.

Evanjelický

26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho.

Ekumenický

26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel.

Bible21

26 Nečis­tý duch tím mužem za­lom­coval, hla­si­tě vy­kři­kl a vy­šel z něj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček