EkumenickýMarek1,26

Marek 1:26

Evanjelium podľa Mareka

Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel.


Verš v kontexte

25 No Ježiš mu po­hrozil slovami: Mlč a vy­j­di z neho! 26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel. 27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Vtedy polo­mcoval ním nečis­tý duch a skrík­nuc velikým hlasom vy­šiel z neho.

Evanjelický

26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho.

Ekumenický

26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel.

Bible21

26 Nečis­tý duch tím mužem za­lom­coval, hla­si­tě vy­kři­kl a vy­šel z něj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček