EkumenickýMarek1,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:11

Evanjelium podľa Mareka

Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.


Verš v kontexte

10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho. 11 Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. 12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 a hlas za­vznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Evanjelický

11 a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.

Ekumenický

11 Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

Bible21

11 Z nebe za­zněl hlas: „­Ty jsi můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček