EvanjelickýMarek1,11

Marek 1:11

Evanjelium podľa Mareka

a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.


Verš v kontexte

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica; 11 a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. 12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 a hlas za­vznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Evanjelický

11 a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.

Ekumenický

11 Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.

Bible21

11 Z nebe za­zněl hlas: „­Ty jsi můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“