EkumenickýMarek1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:12

Evanjelium podľa Mareka

Hneď nato ho Duch hnal na púšť.


Verš v kontexte

11 Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. 12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A hneď ho pudil Duch na púšť.

Evanjelický

12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť.

Ekumenický

12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť.

Bible21

12 Duch ho pak ihned vy­pu­dil na poušť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček