EkumenickýMalachiáš3,20

Malachiáš 3:20

Vám však, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de Sln­ko spravod­livos­ti a zdravie bude v jeho lúčoch, po­tom vy­j­dete a budete po­skakovať ako teľce vy­pus­tené zo staj­ne.


Verš v kontexte

19 Po­zri, pri­chádza deň, horiaci ako pec, keď sa všet­ci spup­ní a všet­ci svoj­voľníci stanú str­nis­kom. Pri­chádzajúci deň ich spáli — vraví Hos­podin zá­stupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vet­vu. 20 Vám však, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de Sln­ko spravod­livos­ti a zdravie bude v jeho lúčoch, po­tom vy­j­dete a budete po­skakovať ako teľce vy­pus­tené zo staj­ne. 21 Pošliapete svoj­voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chys­tám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hos­podin zá­stupov.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Evanjelický

20 No vám, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de sln­ko spásy a uzdravenie pod jeho kríd­lami. Po­tom vy­j­dete, budete po­skakovať ako teľce zo staj­ne

Ekumenický

20 Vám však, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de Sln­ko spravod­livos­ti a zdravie bude v jeho lúčoch, po­tom vy­j­dete a budete po­skakovať ako teľce vy­pus­tené zo staj­ne.

Bible21

20 Vám, cti­te­lům mého jmé­na, však vy­jde slun­ce sprave­dlnosti a v jeho paprs­cích bude uz­dra­vení. Vy­razí­te a bu­dete dovádět jako te­látka vy­puštěná z maštale.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček