EkumenickýMalachiáš3,21

Malachiáš 3:21

Pošliapete svoj­voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chys­tám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

20 Vám však, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de Sln­ko spravod­livos­ti a zdravie bude v jeho lúčoch, po­tom vy­j­dete a budete po­skakovať ako teľce vy­pus­tené zo staj­ne. 21 Pošliapete svoj­voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chys­tám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hos­podin zá­stupov. 22 Pamätaj­te na zákon môj­ho služob­níka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Iz­rael vy­dal ustanovenia a práv­ne pred­pisy.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Evanjelický

21 a rozšliapete bez­božných, lebo oni sa stanú popolom pod chodid­lami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chys­tám - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

21 Pošliapete svoj­voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chys­tám, budú popolom pod vašimi nohami — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

21 Teh­dy po­du­pete ničemné – bu­dou pod vaši­ma no­ha­ma jako po­pel v den, který připravu­ji, praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček