EkumenickýMalachiáš3,19

Malachiáš 3:19

Po­zri, pri­chádza deň, horiaci ako pec, keď sa všet­ci spup­ní a všet­ci svoj­voľníci stanú str­nis­kom. Pri­chádzajúci deň ich spáli — vraví Hos­podin zá­stupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vet­vu.


Verš v kontexte

18 Po­tom uvidíte roz­diel medzi spravod­livým a svoj­voľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu ne­slúži. 19 Po­zri, pri­chádza deň, horiaci ako pec, keď sa všet­ci spup­ní a všet­ci svoj­voľníci stanú str­nis­kom. Pri­chádzajúci deň ich spáli — vraví Hos­podin zá­stupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vet­vu. 20 Vám však, ktorí sa bojíte môj­ho mena, vy­j­de Sln­ko spravod­livos­ti a zdravie bude v jeho lúčoch, po­tom vy­j­dete a budete po­skakovať ako teľce vy­pus­tené zo staj­ne.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Evanjelický

19 Lebo, hľa, pri­chádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všet­ci spup­ní a všet­ci, ktorí páchajú bez­božnosť, slamou, a pri­chádzajúci deň ich spáli - vraví Hos­podin moc­nos­tí. Nezanechá koreň ani vet­vu.

Ekumenický

19 Po­zri, pri­chádza deň, horiaci ako pec, keď sa všet­ci spup­ní a všet­ci svoj­voľníci stanú str­nis­kom. Pri­chádzajúci deň ich spáli — vraví Hos­podin zá­stupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vet­vu.

Bible21

19 Hle, už při­chází ten den planou­cí jako pec! Všich­ni na­dutci a všich­ni zločin­ci bu­dou jako strniště a den, který při­chází, je sežeh­ne, praví Hos­po­din zástupů. Ne­zůstane z nich kořen ani ra­to­lest!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček