EkumenickýMalachiáš3,1

Malachiáš 3:1

Po­zrite, po­sielam svoj­ho po­sla, on mi pri­praví ces­tu. Vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde po­sol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hos­podin zá­stupov.


Verš v kontexte

1 Po­zrite, po­sielam svoj­ho po­sla, on mi pri­praví ces­tu. Vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde po­sol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hos­podin zá­stupov. 2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča. 3 Tavič sa po­sadí a prečis­tí strieb­ro, prečis­tí Levitov a pre­taví ich ako zlato a strieb­ro, budú pat­riť Hos­podinovi a správ­nym spôsobom prinášať obet­né dary.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, po­sielam svoj­ho an­jela, a upraví ces­tu pred mojou tvárou. Prij­de náh­le do svoj­ho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a an­jel sm­luvy, po ktorom túžite, hľa, prij­de, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

1 Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

1 Po­zrite, po­sielam svoj­ho po­sla, on mi pri­praví ces­tu. Vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde po­sol zmluvy, po ktorom túžite — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

1 Hle, už po­sílám svého posla, aby připravil ces­tu pře­de mnou. Pak náhle při­jde do svého chrá­mu Panovník, po němž se ptá­te, a an­děl smlou­vy, po němž touží­te. Hle, už při­chází, praví Hos­po­din zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček