EkumenickýMalachiáš3,15

Malachiáš 3:15

Blaho­slavíme teda spup­ných. Darí sa im, hoci konajú svoj­voľne, po­kúšajú Boha, a pred­sa unik­nú.


Verš v kontexte

14 Vravíte: Darom­né je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme za­chovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hos­podinom zá­stupov?! 15 Blaho­slavíme teda spup­ných. Darí sa im, hoci konajú svoj­voľne, po­kúšajú Boha, a pred­sa unik­nú. 16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. Hos­podin to po­zoroval a počul. Pred ním bola písaná pamät­ná kniha o tých, čo sa boja Hos­podina a ctia jeho meno.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to teraz my blahoslavíme spur­ných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bez­božnosť, aj po­kúšajú Boha a vše unik­nú.

Evanjelický

15 Teraz však blaho­slavíme spup­ných: nielen, že sa darí páchateľom bez­božnos­ti, do­kon­ca po­kúšajú Boha, a za­chránia sa.

Ekumenický

15 Blaho­slavíme teda spup­ných. Darí sa im, hoci konajú svoj­voľne, po­kúšajú Boha, a pred­sa unik­nú.

Bible21

15 Pro­to říká­me: Blaze na­dutcům! Nej­lépe se vede zločin­cům – pokoušejí Bo­ha, ale tre­s­tu uniknou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček