EkumenickýMalachiáš3,14

Malachiáš 3:14

Vravíte: Darom­né je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme za­chovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hos­podinom zá­stupov?!


Verš v kontexte

13 Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hos­podin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe? 14 Vravíte: Darom­né je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme za­chovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hos­podinom zá­stupov?! 15 Blaho­slavíme teda spup­ných. Darí sa im, hoci konajú svoj­voľne, po­kúšajú Boha, a pred­sa unik­nú.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Hovoríte: Már­na vec je slúžiť Bohu, a jaký v­raj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž? Alebo keď budeme chodiť čier­no pred Hos­podinom Zá­stupov?

Evanjelický

14 Hovoríte: Darom­né je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že za­chovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smút­ku pred Hos­podinom moc­nos­tí!?

Ekumenický

14 Vravíte: Darom­né je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme za­chovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hos­podinom zá­stupov?!

Bible21

14 Říká­te: „S­loužit Bohu je k niče­mu! Co z toho má­me, plnit jeho úko­ly a cho­dit před Hos­po­di­nem zástupů jako truchlící?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček