EkumenickýMalachiáš3,16

Malachiáš 3:16

Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. Hos­podin to po­zoroval a počul. Pred ním bola písaná pamät­ná kniha o tých, čo sa boja Hos­podina a ctia jeho meno.


Verš v kontexte

15 Blaho­slavíme teda spup­ných. Darí sa im, hoci konajú svoj­voľne, po­kúšajú Boha, a pred­sa unik­nú. 16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. Hos­podin to po­zoroval a počul. Pred ním bola písaná pamät­ná kniha o tých, čo sa boja Hos­podina a ctia jeho meno. 17 Budú mi — hovorí Hos­podin zá­stupov — v deň, ktorý chys­tám, zvlášt­nym vlast­níc­tvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hos­podina, druh s druhom, a Hos­podin po­zoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamät­ná kniha pre tých, ktorí sa boja Hos­podina a mys­lia na jeho meno.

Evanjelický

16 Tak­to sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. On to po­zoroval a počul, a pred Ním bola na­písaná pamät­ná kniha pre tých, čo sa boja Hos­podina a ctia si Jeho meno.

Ekumenický

16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hos­podina. Hos­podin to po­zoroval a počul. Pred ním bola písaná pamät­ná kniha o tých, čo sa boja Hos­podina a ctia jeho meno.

Bible21

16 Teh­dy spo­lu roz­mlou­va­li cti­te­lé Hos­po­di­na a Hos­po­din na­s­lou­chal a slyšel je. Byla před ním sepsá­na pamětní kni­ha o těch, kdo cti­li Hos­po­di­na a jeho jméno mě­li na mys­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček