EkumenickýMalachiáš3,13

Malachiáš 3:13

Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hos­podin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe?


Verš v kontexte

12 Blaho­slaviť vás budú všet­ky národy, lebo budete obľúbenou krajinou — vraví Hos­podin zá­stupov. 13 Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hos­podin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe? 14 Vravíte: Darom­né je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme za­chovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hos­podinom zá­stupov?!

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Dr­zé sú vaše slová proti mne, hovorí Hos­podin a hovoríte: Čože hovoríme proti tebe?

Evanjelický

13 Pri­sil­né sú mi vaše slová - vraví Hos­podin - a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe?

Ekumenický

13 Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne — vraví Hos­podin: Pýtate sa: Čo hovoríme proti tebe?

Bible21

13 Hroz­ně mě uráží­te, praví Hospodin. „Jak tě urážíme?“ ptá­te se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček