EkumenickýLukáš3,5

Lukáš 3:5

Evanjelium podľa Lukáša

Každá priepasť bude za­sypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hr­boľaté, bude rov­nou ces­tou.


Verš v kontexte

4 ako je na­písané v knihe proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! 5 Každá priepasť bude za­sypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hr­boľaté, bude rov­nou ces­tou. 6 A každý tvoruvidí Božiu spásu.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Každé údolie bude vy­pl­nené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerov­né bude hladkými ces­tami,

Evanjelický

5 Každé údolie nech je vy­rov­nané, každý vrch a kopec znížený; čo je krivé, nech sa vy­rov­ná, a hr­boľaté ces­ty nech sú uhladené.

Ekumenický

5 Každá priepasť bude za­sypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hr­boľaté, bude rov­nou ces­tou.

Bible21

5 Každé údo­lí bude vy­plněnoa každá hora a paho­rek bu­dou sníženy. Křivé věci bu­dou přímé, hrbolaté ces­ty bu­dou hladké

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček