EkumenickýLukáš3,4

Lukáš 3:4

Evanjelium podľa Lukáša

ako je na­písané v knihe proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky!


Verš v kontexte

3 Chodil po celom okolí Jor­dána a hlásal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov, 4 ako je na­písané v knihe proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! 5 Každá priepasť bude za­sypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hr­boľaté, bude rov­nou ces­tou.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 ako je na­písané v knihe slov proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

Evanjelický

4 ako je na­písané v knihe rečí proroka Izai­áša. Hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te ces­tu Pánovi, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky;

Ekumenický

4 ako je na­písané v knihe proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky!

Bible21

4 jak je to po­psáno v knize výroků pro­roka Izaiáše: „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stez­ky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček