EkumenickýLukáš3,16

Lukáš 3:16

Evanjelium podľa Lukáša

Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom.


Verš v kontexte

15 Ľud žil v očakávaní a všet­ci vo svojom srd­ci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby vy­čis­til hum­no a pšenicu zhromaždil do svojej sýp­ky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom oh­ni.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 od­povedal Ján všet­kým a riekol: Ja vás krs­tím vodou, ale ide moc­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom;

Evanjelický

16 od­povedal Ján všet­kým: Ja vás zais­te krs­tím vodou, ale ide moc­nejší ako ja; nie som hoden roz­viazať Mu remien­ky na obuvi; On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom;

Ekumenický

16 Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom.

Bible21

16 Jan ale dal všem tuto od­po­věď: „­Jis­tě, já vás křtím vodou, ale při­chází někdo silnější než já. Jemu nejsem ho­den ani roz­vázat řemínek san­dálu. On vás bude křtít Du­chem svatým a ohněm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček