EkumenickýLukáš3,15

Lukáš 3:15

Evanjelium podľa Lukáša

Ľud žil v očakávaní a všet­ci vo svojom srd­ci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.


Verš v kontexte

14 Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým po­vedal: Ni­koho ne­trýz­nite ani ne­vydieraj­te, uspokoj­te sa so svojím žol­dom! 15 Ľud žil v očakávaní a všet­ci vo svojom srd­ci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď očakával ľud, a všet­ci roz­mýšľali vo svojom srd­ci o Jánovi, či nie je asi on Kris­tus,

Evanjelický

15 Keď ľud očakával a všet­ci si mys­leli v srd­ci o Jánovi, či ozaj nie je Kris­tus,

Ekumenický

15 Ľud žil v očakávaní a všet­ci vo svojom srd­ci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.

Bible21

15 Lid byl plný očekávání a všich­ni si o Janovi v srd­ci říka­li, jest­li to snad není Mesiáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček