EkumenickýLukáš3,17

Lukáš 3:17

Evanjelium podľa Lukáša

V ruke má vejačku, aby vy­čis­til hum­no a pšenicu zhromaždil do svojej sýp­ky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom oh­ni.


Verš v kontexte

16 Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby vy­čis­til hum­no a pšenicu zhromaždil do svojej sýp­ky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom oh­ni. 18 Ešte všelijako ináč po­vzbudzoval ľud a hlásal mu evan­jelium.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí pšenicu do svojej obil­nice, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom.

Evanjelický

17 v Jeho ruke je vejačka, vy­čis­tí si hum­no a pšenicu zhromaždí do obil­nice, ale plevy spáli v ne­uhasiteľnom oh­ni.

Ekumenický

17 V ruke má vejačku, aby vy­čis­til hum­no a pšenicu zhromaždil do svojej sýp­ky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom oh­ni.

Bible21

17 Už drží v ruce lopa­tu, aby pro­čistil svůj mlat. Pšenici shro­máždí do své obilnice, ale plevy spálí ne­uha­si­telným ohněm.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček