RoháčekLukáš3,16

Lukáš 3:16

Evanjelium podľa Lukáša

od­povedal Ján všet­kým a riekol: Ja vás krs­tím vodou, ale ide moc­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom;


Verš v kontexte

15 A keď očakával ľud, a všet­ci roz­mýšľali vo svojom srd­ci o Jánovi, či nie je asi on Kris­tus, 16 od­povedal Ján všet­kým a riekol: Ja vás krs­tím vodou, ale ide moc­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom; 17 ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí pšenicu do svojej obil­nice, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 od­povedal Ján všet­kým a riekol: Ja vás krs­tím vodou, ale ide moc­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom;

Evanjelický

16 od­povedal Ján všet­kým: Ja vás zais­te krs­tím vodou, ale ide moc­nejší ako ja; nie som hoden roz­viazať Mu remien­ky na obuvi; On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom;

Ekumenický

16 Ale Ján všet­kým od­povedal: Ja vás krs­tím vodou. Pri­chádza však moc­nejší ako ja. Ja nie som hoden roz­viazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krs­tiť Duchom Svätým a ohňom.

Bible21

16 Jan ale dal všem tuto od­po­věď: „­Jis­tě, já vás křtím vodou, ale při­chází někdo silnější než já. Jemu nejsem ho­den ani roz­vázat řemínek san­dálu. On vás bude křtít Du­chem svatým a ohněm.