EkumenickýLukáš3,14

Lukáš 3:14

Evanjelium podľa Lukáša

Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým po­vedal: Ni­koho ne­trýz­nite ani ne­vydieraj­te, uspokoj­te sa so svojím žol­dom!


Verš v kontexte

13 On im od­povedal: Ne­vymáhaj­te viac, ako vám pat­rí. 14 Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým po­vedal: Ni­koho ne­trýz­nite ani ne­vydieraj­te, uspokoj­te sa so svojím žol­dom! 15 Ľud žil v očakávaní a všet­ci vo svojom srd­ci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš.

späť na Lukáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A my čo budeme robiť? A po­vedal im: Ni­koho nezas­trašuj­te a tak nez­dieraj­te ani nerob­te ničoho pod­vod­ne a maj­te do­sť na svojom plate.

Evanjelický

14 Spýtali sa ho aj vojaci: A čo my máme robiť? Od­povedal im: Ni­koho ne­vydieraj­te, ani ne­udávaj­te, ale pri­stávaj­te na svojom žol­de.

Ekumenický

14 Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým po­vedal: Ni­koho ne­trýz­nite ani ne­vydieraj­te, uspokoj­te sa so svojím žol­dom!

Bible21

14 „A co má­me dělat my?“ pta­li se vojáci. „Nikoho ne­za­strašuj­te ani nevydírejte,“ od­po­věděl jim. „Spokoj­te se se svým žoldem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček