EkumenickýLukáš21,6

Lukáš 21:6

Evanjelium podľa Lukáša

Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené.


Verš v kontexte

5 Keď nie­ktorí hovorili o chráme, ako je vy­zdobený krás­nymi kameňmi a ďakov­nými dar­mi, po­vedal: 6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené. 7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Prij­dú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Evanjelický

6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, ne­os­tane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Ekumenický

6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené.

Bible21

6 „Při­jdou dny, kdy z to­ho, co vi­dí­te, ne­zůstane ká­men na ka­meni. Všech­no bude zbořeno.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček