RoháčekLukáš21,6

Lukáš 21:6

Evanjelium podľa Lukáša

Prij­dú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.


Verš v kontexte

5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal: 6 Prij­dú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 A opýtali sa ho a riek­li: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať?

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Prij­dú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Evanjelický

6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, ne­os­tane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Ekumenický

6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené.

Bible21

6 „Při­jdou dny, kdy z to­ho, co vi­dí­te, ne­zůstane ká­men na ka­meni. Všech­no bude zbořeno.“