EkumenickýLukáš21,7

Lukáš 21:7

Evanjelium podľa Lukáša

Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?


Verš v kontexte

6 Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezos­tane kameň na kameni. Všet­ko bude zničené. 7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? 8 On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi!

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

7 A opýtali sa ho a riek­li: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať?

Evanjelický

7 Vtedy sa Ho spýtali: Maj­stre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať?

Ekumenický

7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?

Bible21

7 „­Mis­tře, kdy to bude?“ ze­pta­li se ho. „Jaké bude zna­mení ča­su, kdy se to má stát?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček