RoháčekLukáš21,34

Lukáš 21:34

Evanjelium podľa Lukáša

A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň.


Verš v kontexte

33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú. 34 A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň. 35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

34 A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň.

Evanjelický

34 Dbaj­te, aby vaše srd­cia neboli obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o živobytie, a znenaz­dania pri­kvačil by vás ten deň

Ekumenický

34 Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil;

Bible21

34 Dávej­te si po­zor, aby vaše srd­ce ne­by­la ob­těžká­na hodováním a opil­stvím a staráním se o ten­to život. Ten den by vás pak náhle překvapil