EkumenickýLukáš21,33

Lukáš 21:33

Evanjelium podľa Lukáša

Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú.


Verš v kontexte

32 Amen, hovorím vám: Ne­pominie sa toto po­kolenie, kým sa to všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú. 34 Dávaj­te si po­zor, aby vaše srd­cia ne­oťaželi obžer­stvom, opils­tvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň ne­prek­vapil;

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú.

Evanjelický

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová na ni­kdy ne­pominú.

Ekumenický

33 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú.

Bible21

33 Nebe a země po­mi­nou, ale má slova nikdy ne­po­mi­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček