EkumenickýLukáš2,48

Lukáš 2:48

Evanjelium podľa Lukáša

Keď ho zbadali, stŕp­li od údivu a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Po­zri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali.


Verš v kontexte

47 Všet­ci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho roz­um­nosťou a od­poveďami. 48 Keď ho zbadali, stŕp­li od údivu a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Po­zri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. 49 On im od­povedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že sa mám za­oberať tým, čo pat­rí môj­mu Ot­covi?

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

48 A keď ho uvideli, užas­li, a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.

Evanjelický

48 Keď Ho uvideli, preľak­li sa. A mat­ka Mu po­vedala: Synu, čo si nám to vy­konal? Aj­hľa, Tvoj otec a ja s úz­kosťou sme Ťa hľadali.

Ekumenický

48 Keď ho zbadali, stŕp­li od údivu a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Po­zri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali.

Bible21

48 ale když ho uvi­dě­li ro­diče, zhro­zi­li se. „Cos nám to udělal, synu?“ řek­la mu jeho matka. „Po­hleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček