EkumenickýLukáš15,25

Lukáš 15:25

Evanjelium podľa Lukáša

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blíz­ko domu, počul hud­bu a tanec.


Verš v kontexte

24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa. A všet­ci sa začali radovať. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blíz­ko domu, počul hud­bu a tanec. 26 Za­volal si jed­ného zo sluhov a vy­zvedal sa, čo sa deje.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

25 A jeho starší syn bol na poli. A jako tak išiel a pri­blížil sa domu, počul hud­bu a kolotanec.

Evanjelický

25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a pri­bližoval k domu, počul hud­bu a tanec.

Ekumenický

25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blíz­ko domu, počul hud­bu a tanec.

Bible21

25 Starší syn byl za­tím na po­li. Když se blížil do­mů, us­lyšel hud­bu a tanec.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček