RoháčekLukáš15,25

Lukáš 15:25

Evanjelium podľa Lukáša

A jeho starší syn bol na poli. A jako tak išiel a pri­blížil sa domu, počul hud­bu a kolotanec.


Verš v kontexte

24 lebo ten­to môj syn bol mŕt­vy a ožil; bol zt­ratený a našiel sa. A začali sa veseliť. 25 A jeho starší syn bol na poli. A jako tak išiel a pri­blížil sa domu, počul hud­bu a kolotanec. 26 A za­volajúc si ktoréhosi zo sluhov vy­pytoval sa, čo je to.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

25 A jeho starší syn bol na poli. A jako tak išiel a pri­blížil sa domu, počul hud­bu a kolotanec.

Evanjelický

25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a pri­bližoval k domu, počul hud­bu a tanec.

Ekumenický

25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blíz­ko domu, počul hud­bu a tanec.

Bible21

25 Starší syn byl za­tím na po­li. Když se blížil do­mů, us­lyšel hud­bu a tanec.