EkumenickýLukáš13,24

Lukáš 13:24

Evanjelium podľa Lukáša

Usiluj­te sa voj­sť tes­nou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať voj­sť, ale nebudú vládať.


Verš v kontexte

23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im po­vedal: 24 Usiluj­te sa voj­sť tes­nou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať voj­sť, ale nebudú vládať. 25 Keď hos­podár vstane a za­vrie dvere a vy zo­stanete stáť von­ku, budete klopať na dvere a volať: Pane, ot­vor nám! Ale on vám od­povie: Ne­poz­nám vás. Od­kiaľ ste?

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

24 Snažte sa voj­sť tes­nou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať voj­sť, ale nebudú môcť.

Evanjelický

24 Usiluj­te sa vchádzať tes­nou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť voj­sť, ale nebudú môcť.

Ekumenický

24 Usiluj­te sa voj­sť tes­nou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať voj­sť, ale nebudú vládať.

Bible21

24 „Snaž­te se vejít úzký­mi dveř­mi. Říkám vám, že mno­zí se bu­dou pokoušet vejít, ale ne­bu­dou mo­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček