EvanjelickýLukáš13,24

Lukáš 13:24

Evanjelium podľa Lukáša

Usiluj­te sa vchádzať tes­nou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť voj­sť, ale nebudú môcť.


Verš v kontexte

23 Tu Mu ktosi po­vedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: 24 Usiluj­te sa vchádzať tes­nou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť voj­sť, ale nebudú môcť. 25 Keď hos­podár už vstane a za­vrie dvere a vy ostanete stáť von­ku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, ot­vor nám, a on vám od­povie: Ne­poz­nám vás, od­kiaľ ste,

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

24 Snažte sa voj­sť tes­nou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať voj­sť, ale nebudú môcť.

Evanjelický

24 Usiluj­te sa vchádzať tes­nou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť voj­sť, ale nebudú môcť.

Ekumenický

24 Usiluj­te sa voj­sť tes­nou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať voj­sť, ale nebudú vládať.

Bible21

24 „Snaž­te se vejít úzký­mi dveř­mi. Říkám vám, že mno­zí se bu­dou pokoušet vejít, ale ne­bu­dou mo­ci.