EkumenickýLukáš13,13

Lukáš 13:13

Evanjelium podľa Lukáša

Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.


Verš v kontexte

12 Keď ju Ježiš zbadal, za­volal si ju a po­vedal jej: Žena, si oslobodená od svojej ne­vlád­nos­ti. 13 Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. 14 Ale pred­stavený synagógy, po­búrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, po­vedal zá­stupu: Je šesť dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch pri­chádzaj­te a dávaj­te sa uzdravovať, a nie v sobotný deň!

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 A položil na ňu ruky, a na­skut­ku sa narov­nala a oslavovala Boha.

Evanjelický

13 Položil na ňu ruky a ih­neď sa narov­nala a oslavovala Boha.

Ekumenický

13 Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.

Bible21

13 Vložil na ni ru­ce, a ona se hned na­rovna­la a oslavova­la Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček