EkumenickýLukáš13,14

Lukáš 13:14

Evanjelium podľa Lukáša

Ale pred­stavený synagógy, po­búrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, po­vedal zá­stupu: Je šesť dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch pri­chádzaj­te a dávaj­te sa uzdravovať, a nie v sobotný deň!


Verš v kontexte

13 Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. 14 Ale pred­stavený synagógy, po­búrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, po­vedal zá­stupu: Je šesť dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch pri­chádzaj­te a dávaj­te sa uzdravovať, a nie v sobotný deň! 15 Pán mu od­povedal: Po­kryt­ci! Či každý z vás ne­od­väzuje svoj­ho vola alebo osla od jasieľ a ne­vodí ho na­pájať aj v sobotu?

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 Vtedy pred­stavený synagógy, na­mr­zený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, od­povedal a vravel zá­stupu: Šesť dní jes­to, v ktorých sa má pracovať, teda v tých pri­chádzaj­te a uzdravuj­te sa, a nie v sobot­ný deň!

Evanjelický

14 Vtedy pred­stavený synagógy, na­mr­zený, že Ježiš uzdravoval v sobotu, po­vedal zá­stupu: Šesť dní je, v ktorých treba pracovať, pre­to vtedy pri­chádzaj­te a dávaj­te sa uzdravovať, a nie v deň sobot­ný.

Ekumenický

14 Ale pred­stavený synagógy, po­búrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, po­vedal zá­stupu: Je šesť dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch pri­chádzaj­te a dávaj­te sa uzdravovať, a nie v sobotný deň!

Bible21

14 Před­sta­veného syna­go­gy však roz­hořči­lo, že Ježíš uz­dravoval v so­botní den, a tak ře­kl zástu­pu: „Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich při­cházej­te a nech­te se uz­dravovat, ale ne v sobotu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček