EkumenickýLukáš1,65

Lukáš 1:65

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy sa všet­kých susedov zmoc­nil strach a po celom hor­natom jud­skom kraji sa rozp­rávalo o týchto udalos­tiach.


Verš v kontexte

64 Hneď sa mu ot­vorili ús­ta, roz­viazal jazyk i pre­hovoril, a velebil Boha. 65 Vtedy sa všet­kých susedov zmoc­nil strach a po celom hor­natom jud­skom kraji sa rozp­rávalo o týchto udalos­tiach. 66 Všet­ci, čo to počuli, klád­li si otáz­ku: Čím len bude ten­to chlapček? Pre­tože Pánova ruka bola s ním.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

65 Vtedy prišla bázeň na všet­kých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vr­chovatom k­raji judskom hovorilo sa o všet­kých tých­to veciach.

Evanjelický

65 Vtedy prišiel strach na všet­kých susedov a po celom hor­natom kraji jud­skom sa rozp­rávalo o všet­kom tom­to;

Ekumenický

65 Vtedy sa všet­kých susedov zmoc­nil strach a po celom hor­natom jud­skom kraji sa rozp­rávalo o týchto udalos­tiach.

Bible21

65 Na všech­ny je­jich sou­se­dy přiš­la bázeň a li­dé si o tom všem po­vída­li po ce­lých jud­ských horách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček