RoháčekLukáš1,65

Lukáš 1:65

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy prišla bázeň na všet­kých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vr­chovatom k­raji judskom hovorilo sa o všet­kých tých­to veciach.


Verš v kontexte

64 A na­skut­ku sa ot­vorily jeho ús­ta i jeho jazyk, a hovoril dob­rorečiac Bohu. 65 Vtedy prišla bázeň na všet­kých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vr­chovatom k­raji judskom hovorilo sa o všet­kých tých­to veciach. 66 A všet­ci, ktorí to počuli, složili to vo svojom srd­ci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa! A ruka Pánova bola s ním.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

65 Vtedy prišla bázeň na všet­kých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vr­chovatom k­raji judskom hovorilo sa o všet­kých tých­to veciach.

Evanjelický

65 Vtedy prišiel strach na všet­kých susedov a po celom hor­natom kraji jud­skom sa rozp­rávalo o všet­kom tom­to;

Ekumenický

65 Vtedy sa všet­kých susedov zmoc­nil strach a po celom hor­natom jud­skom kraji sa rozp­rávalo o týchto udalos­tiach.

Bible21

65 Na všech­ny je­jich sou­se­dy přiš­la bázeň a li­dé si o tom všem po­vída­li po ce­lých jud­ských horách.