Bible21Lukáš1,65

Lukáš 1:65

Na všech­ny je­jich sou­se­dy přiš­la bázeň a li­dé si o tom všem po­vída­li po ce­lých jud­ských horách.


Verš v kontexte

64 a vtom se mu otevře­la ús­ta, roz­vázal se mu jazyk a on dob­rořečil Bo­hu. 65 Na všech­ny je­jich sou­se­dy přiš­la bázeň a li­dé si o tom všem po­vída­li po ce­lých jud­ských horách. 66 Všich­ni, kdo o tom slyše­li, si to uchováva­li v srd­ci a říka­li: „Co to bude za dítě?“ A ruka Hos­po­di­nova byla s ním.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

65 Vtedy prišla bázeň na všet­kých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vr­chovatom k­raji judskom hovorilo sa o všet­kých tých­to veciach.

Evanjelický

65 Vtedy prišiel strach na všet­kých susedov a po celom hor­natom kraji jud­skom sa rozp­rávalo o všet­kom tom­to;

Ekumenický

65 Vtedy sa všet­kých susedov zmoc­nil strach a po celom hor­natom jud­skom kraji sa rozp­rávalo o týchto udalos­tiach.

Bible21

65 Na všech­ny je­jich sou­se­dy přiš­la bázeň a li­dé si o tom všem po­vída­li po ce­lých jud­ských horách.

Bible21Lukáš1,65

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček