EkumenickýLukáš1,66

Lukáš 1:66

Evanjelium podľa Lukáša

Všet­ci, čo to počuli, klád­li si otáz­ku: Čím len bude ten­to chlapček? Pre­tože Pánova ruka bola s ním.


Verš v kontexte

65 Vtedy sa všet­kých susedov zmoc­nil strach a po celom hor­natom jud­skom kraji sa rozp­rávalo o týchto udalos­tiach. 66 Všet­ci, čo to počuli, klád­li si otáz­ku: Čím len bude ten­to chlapček? Pre­tože Pánova ruka bola s ním. 67 Jeho otec Za­chariáš, na­pl­nený Duchom Svätým, prorokoval tak­to:

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

66 A všet­ci, ktorí to počuli, složili to vo svojom srd­ci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa! A ruka Pánova bola s ním.

Evanjelický

66 všet­ci, ktorí to počuli, vštepili si to do srd­ca a hovorili: Čo len bude z toh­to dieťaťa? Veď aj ruka Pánova bola s ním.

Ekumenický

66 Všet­ci, čo to počuli, klád­li si otáz­ku: Čím len bude ten­to chlapček? Pre­tože Pánova ruka bola s ním.

Bible21

66 Všich­ni, kdo o tom slyše­li, si to uchováva­li v srd­ci a říka­li: „Co to bude za dítě?“ A ruka Hos­po­di­nova byla s ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček