Ekumenický3. Mojžišova26,8

3. Mojžišova 26:8

Leviticus

Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prena­sledovať desaťtisíc. Tak vaši ne­priatelia podľah­nú vášmu meču.


Verš v kontexte

7 Budete prena­sledovať svojich ne­priateľov tak, že podľah­nú vášmu meču. 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prena­sledovať desaťtisíc. Tak vaši ne­priatelia podľah­nú vášmu meču. 9 Ob­rátim sa k vám, budete plod­ní, rozm­nožím vás a upev­ním s vami zmluvu.

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

8 Piati z vás budú honiť sto, a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši ne­priatelia pad­nú pred vami pod meč.

Evanjelický

8 Piati z vás budú hnať sto ľudí a sto z vás bude hnať desaťtisíc; vaši ne­priatelia pad­nú pred vami mečom.

Ekumenický

8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prena­sledovať desaťtisíc. Tak vaši ne­priatelia podľah­nú vášmu meču.

Bible21

8 Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši ne­přá­te­lé před vá­mi padnou mečem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček