Ekumenický3. Mojžišova26,9

3. Mojžišova 26:9

Leviticus

Ob­rátim sa k vám, budete plod­ní, rozm­nožím vás a upev­ním s vami zmluvu.


Verš v kontexte

8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prena­sledovať desaťtisíc. Tak vaši ne­priatelia podľah­nú vášmu meču. 9 Ob­rátim sa k vám, budete plod­ní, rozm­nožím vás a upev­ním s vami zmluvu. 10 Budete jedávať z úrody pred­chádzajúceho roka a starú budete musieť od­pratať pred novou.

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo ob­rátim na vás s­voju tvár a rozp­lodím a rozm­nožím vás a po­stavím svoju sm­luvu s vami.

Evanjelický

9 Ob­rátim sa k vám, urobím vás plod­nými, rozm­nožím vás a uplat­ním svoju zmluvu s vami.

Ekumenický

9 Ob­rátim sa k vám, budete plod­ní, rozm­nožím vás a upev­ním s vami zmluvu.

Bible21

9 Ob­rátím se k vám a způsobím, abys­te se roz­plo­di­li a roz­množi­li; tak po­tvrdím svou smlou­vu s vá­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček