Ekumenický3. Mojžišova26,7

3. Mojžišova 26:7

Leviticus

Budete prena­sledovať svojich ne­priateľov tak, že podľah­nú vášmu meču.


Verš v kontexte

6 Krajine darujem po­koj. Keď budete od­počívať, ni­kto vás ne­vys­traší. Škod­livú zver vy­ženiem z krajiny a meč cez ňu ne­prej­de. 7 Budete prena­sledovať svojich ne­priateľov tak, že podľah­nú vášmu meču. 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prena­sledovať desaťtisíc. Tak vaši ne­priatelia podľah­nú vášmu meču.

späť na 3. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

7 A budete honiť svojich ne­priateľov, a pad­nú pred vami pod meč.

Evanjelický

7 Vy budete prena­sledovať svojich ne­priateľov a oni podľah­nú vášmu meču.

Ekumenický

7 Budete prena­sledovať svojich ne­priateľov tak, že podľah­nú vášmu meču.

Bible21

7 Poženete své ne­přá­te­le, takže před vá­mi padnou mečem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček