Ekumenický3. Mojžišova25,43

3. Mojžišova 25:43

Leviticus

Neza­ob­chádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

42 Veď oni sú moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypta, ne­možno ich predávať ako ot­rokov. 43 Neza­ob­chádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svoj­ho Boha. 44 Ot­rok a ot­rokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupuj­te ot­roka a ot­rokyňu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

43 Nebudeš nad ním panovať krute, ale sa budeš báť svoj­ho Boha.

Evanjelický

43 Ne­vlád­ni nad ním ukrut­ne, ale boj sa svoj­ho Boha.

Ekumenický

43 Neza­ob­chádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svoj­ho Boha.

Bible21

43 Ne­bu­deš nad ním krutě panovat – boj se svého Bo­ha!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček