Ekumenický3. Mojžišova25,44

3. Mojžišova 25:44

Leviticus

Ot­rok a ot­rokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupuj­te ot­roka a ot­rokyňu.


Verš v kontexte

43 Neza­ob­chádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svoj­ho Boha. 44 Ot­rok a ot­rokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupuj­te ot­roka a ot­rokyňu. 45 Môžete si ich kupovať aj z detí pri­sťahoval­cov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzin­ci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlast­níc­tvom.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

44 A tvoj sluha a tvoja diev­ka, ktorých budeš mať, budú z po­han­ských národov, ktoré vôkol vás. Z tých si kúpite sluhu alebo diev­ku.

Evanjelický

44 Tvoji sluhovia a slúžky, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov; z nich si kupuj­te sluhov a slúžky.

Ekumenický

44 Ot­rok a ot­rokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupuj­te ot­roka a ot­rokyňu.

Bible21

44 Tvůj ot­rok i tvá děvečka, které bu­deš vlastnit, bu­dou z národů oko­lo vás; od těch si smí­te kou­pit ot­roka i děvečku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček