Ekumenický3. Mojžišova25,42

3. Mojžišova 25:42

Leviticus

Veď oni sú moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypta, ne­možno ich predávať ako ot­rokov.


Verš v kontexte

41 Po­tom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlast­níc­tva svojich ot­cov. 42 Veď oni sú moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypta, ne­možno ich predávať ako ot­rokov. 43 Neza­ob­chádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svoj­ho Boha.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

42 Lebo to moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme; ne­predajú sa, jako sa predáva ot­rok.

Evanjelický

42 lebo oni sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egyp­ta; ne­smú sa predávať za ot­rokov.

Ekumenický

42 Veď oni sú moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypta, ne­možno ich predávať ako ot­rokov.

Bible21

42 (Jsou to pře­ce moji služebníci, které jsem vy­ve­dl z Egyp­ta: ne­bu­dou na pro­dej jako ot­ro­ci!)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček