Ekumenický3. Mojžišova25,23

3. Mojžišova 25:23

Leviticus

Zem sa ne­smie predať na­trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzin­ci a pri­sťahoval­ci.


Verš v kontexte

22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej. 23 Zem sa ne­smie predať na­trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzin­ci a pri­sťahoval­ci. 24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlast­níc­tvom, za­ručte teda spät­né od­kúpenie zeme.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

23 A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pre­tože vy s­te pohostínmi a dočas­nými usadlíkmi u mňa.

Evanjelický

23 Zem sa ne­smie na­trvalo predávať, lebo zem je moja; a vy ste cudzin­cami a usad­lík­mi u mňa.

Ekumenický

23 Zem sa ne­smie predať na­trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzin­ci a pri­sťahoval­ci.

Bible21

23 Země se ne­smí pro­dávat na­trvalo. Země to­tiž patří mně a vy jste u mě hosté a přis­těhoval­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček