Ekumenický3. Mojžišova25,24

3. Mojžišova 25:24

Leviticus

V celej krajine, ktorá bude vaším vlast­níc­tvom, za­ručte teda spät­né od­kúpenie zeme.


Verš v kontexte

23 Zem sa ne­smie predať na­trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzin­ci a pri­sťahoval­ci. 24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlast­níc­tvom, za­ručte teda spät­né od­kúpenie zeme. 25 Ak tvoj brat schudob­nie a niečo zo svoj­ho vlast­níc­tva predá, nech príde jeho najb­ližší príbuz­ný ako výkup­ca a od­kúpi to, čo jeho brat predal.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

24 Po celej zemi svoj­ho državia dáte zemi možnosť výkupu.

Evanjelický

24 V celej krajine, ktorá je vo vašom vlast­níc­tve, za­ručte spät­ný výkup zeme.

Ekumenický

24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlast­níc­tvom, za­ručte teda spät­né od­kúpenie zeme.

Bible21

24 U veškeré pů­dy, již bu­dete vlastnit, tedy za­jis­tí­te právo zpětného vy­kou­pení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček