Ekumenický3. Mojžišova25,22

3. Mojžišova 25:22

Leviticus

Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej.


Verš v kontexte

21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej. 23 Zem sa ne­smie predať na­trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzin­ci a pri­sťahoval­ci.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

22 A budete siať ôs­meho roku a jesť zo starej úrody až do deviateho roku. Do­kiaľ ne­prij­de jeho úroda, budete jesť staré.

Evanjelický

22 Keď budete siať v ôs­mom roku, budete jesť zo starej úrody až do deviateho roku; po­kiaľ nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej.

Ekumenický

22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej.

Bible21

22 Až bu­dete os­mého roku sít, bu­dete ještě moci jíst sta­rou úro­du; ještě devátého roku, než při­jde nová úroda, bu­dete moci jíst tu sta­rou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček